بازار گل شهر گوانگجو

بازار گل و حیوانات خانگی منطقۀ یوئه­شوئه

بازار گل و حیوانات خانگی منطقۀ یوئه­شوئه Yuexiu District

تور بازار گل و حیوانات خانگی منطقۀ یوئه­شوئه Yuexiu District

بازار گل و حیوانات خانگی منطقۀ یوئه­شوئه

تور گوانگجو

بازار گل شهر گوانگجو

بازار گل و حیوانات خانگی منطقۀ یوئه­شوئه

بازار  کوچکی با مساحت در حد یک صدمتر که در مرکز شهر واقع شده است . در این جا میتوانید مکانی صمیمی را درک کنید
در این منطقه هم  دو بازار وجود هست که محصولاتی مشابه محصولات بالا در آن به فروش میرسه از جمله بازارهای :
–  Danan Flower Market-
 Shufang Jie Aquatic Animal Market
ادرس :Address: Shufang Jie (Alley), Danan Lu, Yuexiu District

ورودی ها