عکس های میدان تیان آن من پکن

میدان تیان آن من پکن

میدان تیان آن من پکن

تور چین

Tiananmen Square

میدان تیان آن من پکن

 

میدان تیان آن من

این میدان در مرکز پایتخت بنا شده است. محلی برای بازدید برج Tiananmen  مقبره قهرمانان چین، کاخ ها و عمارت به یاد ماندنی MAO ZEDONG  و پرچم ملی در این میدان همیشه برافراشته است. و همه روزه هزاران نفر از جهانگردان و شهروندان چینی از میدان بازدید می کنند. این میدان در سال ۱۴۱۷ و طی سلسله MING در کنار شهرممنوعه ساخته شده است و موزه ملی چین در شرق این میدان قرار دارد. همچنین این میدان همه روزه از گلهای زیبا و تازه آراسته می شود و این امر برجذابیت این محل افزوده است.

ميدان تيان آن من در مركز شهر پكن پايتخت جمهوري خلق چين واقع شده است. اين ميدان با ۴۴۰ هزار متر مربع وسعت بزرگترين ميدان جهان است. ميدان تيان آن من مانند ميدان سرخ مسكو و ميدان نقش جهان اصفهان  مستطيل شكل است و در هر ضلع آن يكي از عناصر اصلي حاكميت قبلي و فعلي چين قرار دارند:

در ضلع شمالي ميدان دروازه ي شمالي به نام دروازه ي آرامش بهشتي (Gate of Heavenly Peace) قرار دارد. اين دروازه ورودي اصلي به مجموعه ي عظيم كاخ موزه هاي شهر ممنوعه ( مقر ۵۰۰ ساله حكومت امپراطوران چين ) است. بر بالاي اين دروازه ي عظيم هم اكنون عكس بزرگ مائو تسه دونگ مؤسس و رهبر فقيد جمهوري خلق چين خودنمايي مي كند. تا سال ۱۹۱۱ هيچ كس حق نداشت وارد محوطه ي شهر ممنوعه شود و اگر كسي به هر شكل غيرقانوني وارد مي شد، نمي توانست زنده از اين شهر خارج شود.

در ضلع جنوبي دروازه ي ديگري به شكل برج قرار دارد. اين برج ديده باني براي اين بوده كه از شهر ممنوعه محافظت كند. در بخش فوقاني آن سوراخ هايي تعبيه شده كه كمانداران از آنجا مي توانسته اند تيراندازي كنند. دور تا دور ميدان نيز خندق بوده است. يعني در واقع ميدان تيان آن من يك ديوار دفاعي دو قسمتي براي حفاظت از شهر ممنوعه بوده است. امروز اگر به دروازه ي جنوبي نگاه كنيد شايد اطلاق واژه ي دروازه به آن برايتان بي معني باشد ولي بايد به خاطر داشت كه تا سال ۱۹۵۹ ( يعني دهمين سالگرد پيروزي انقلاب كمونيستي در چين ) دور تا دور ميدان كنوني، ديوار سرخ رنگي قرار داشت و اين محوطه بخشي از شهر ممنوعه به حساب مي آمد.

در ضلع جنوب شرقي ميدان، ايستگاه قديمي راه آهن قرار دارد. كه به موزه ي راه آهن تبديل شده است.

در سال ۱۹۷۶ پس از مرگ مائو، وي را در مقبره اي كه در بخش مركزي ميدان ساخته شده است به صورت موميايي قرار دادند. هم اكنون مردم چين به احترام مائو از اين آرامگاه ديدن مي كنند. به خاطر داشته باشيد كه هيچ چيز نمي توانيد به داخل آرامگاه ببريد. عكسبرداري و فيلمبرداري نيز ممنوع است. بنابراين ساختماني در كنار قبر مائو ساخته شده است تا وسايل مردم در آن به امانت گذاشته شود. در روزهايي كه ورود براي عموم آزاد است صف طولاني در ميدان براي بازديد از مائو مشاهده خواهيد كرد.

در وسط ميدان بنايي به عنوان يادبود قهرمانان چين ساخته شده است. اسامي قهرماناني كه در جريان انقلاب ۱۹۱۱ و ۱۹۴۹ به عنوان قهرمان ملي شناخته مي شدند، بر روي اين ستون يادبود نوشته شده است.

در سمت شرق ميدان، موزه ي تاريخ چين و موزه ي انقلاب چين قرار دارد (Museum of the Revolution and Museum of Chinese History)  كه بسياري از آثار ديدني، باستاني و آنچه مربوط به انقلاب خلق چين است در اين موزه در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفته است.

در سمت غرب ميدان، كنگره ي خلق چين قرار دارد (The great Hall of the People). اين كنگره بيش از شش هزار نماينده از سرتاسر جمهوري خلق چين دارد كه عمدتاً اعضاي حزب كمونيست چين هستند.

ميدان تيان آن من در طول حيات ۶۰۰ ساله اش شاهد وقايع تاريخي بسياري بوده است. از برگزاري جشن هاي امپراطوران چين، اشغال چين توسط ژاپني ها در جنگ جهاني اول و دوم، دخالت هاي دول غربي در حاكميت چين، جنگ هاي داخلي ۳۸ ساله بر سر كسب قدرت در چين از ۱۹۱۲، خيزش مردمي در چهارم ماه مه ۱۹۱۹، اعلام رسمي برقراري جمهوري خلق چين در اكتبر ۱۹۴۹ توسط مائو تسه دونگ، اعلام انقلاب فرهنگي در چين به سال ۱۹۶۶، اعتراضات مردمي به انقلاب فرهنگي در پنجم آوريل ۱۹۷۶، مراسم جشن سال نو چيني كه همه ساله برگزار مي شود و بالاخره تظاهرات دانشجويي كه در سال ۱۹۸۹پس از حدود دو ماه اعتراض و اعتصاب غذا در چهارم ژوئن با به خاك و خون كشيدن تعدادي از دانشجويان و دستگيري، زندان و اعدام تعدادي ديگر خاتمه يافت، همه و همه جزئي از تاريخ پر نشيب و فراز كشور پهناور چين است.