عکس های پل شیشه ای در چین

پل شیشه ای در چین

پل شیشه ای در چین

عکس های پل شیشه ای در چین

تور پل شیشه ای در چین

تور چین

تصاویر پل شیشه ای در چین

پل شیشه‌ای دره پارک جنگلی ژانگ‌جیا‌جیه (张家界大峡谷) استان هونان واقع در مرکز چین، از ماه جاری به‌صورت آزمایشی به بهره‌برداری می‌رسد. این پل با پشت سر گذاشتن بیش از ۱۰۰ آزمایش ایمنی قادر است وزن ۸۰۰ نفر را تحمل کند.

پل شیشه ای در چین

پل شیشه ای در چین

ورودی ها