نرخ تور نمایشگهای اسید سولفوریک شانگهای

نمایشگهای اسید سولفوریک شانگهای

نمایشگهای اسید سولفوریک شانگهای

نمایشگهای سولفوریک شانگهای

تور نمایشگهای اسید سولفوریک شانگهای

نرخ تور نمایشگهای اسید سولفوریک شانگهای

نمایشگهای اسید سولفوریک شانگهای

نمایشگهای اسید سولفوریک شانگهای

China International Sulphur & Sulphuric Acid 2016

The Westin Bund Center, Shanghai:  مکان برپایی

Bund Center, 88 Henan Central Road, Shanghai, 200002, China آدرس:

CRU Events برگزار کننده:

+۴۴-۲۰-۷۹۰۳ ۲۰۱۹ تلفن:

Conference & Summit / Congress Engineering موضوع نمایشگاه:

۲۰۱۶/۰۶/۲۷ – ۲۰۱۶/۰۶/۲۸  تاریخ:

Topics to be covered in the 2016 conference include:

– The CRU View: Global outlooks for the sulphur and acid markets
– Demand update from the domestic phosphate sector
– Smelter acid outlook: Capacities and trade flows
– Industrial demand updates: Titanium dioxide and caprolactam
– Rail logistics in China
– How will phosphate demand from India develop in 2016 and beyond?
– The outlook for export markets for Chinese producers
– Economic outlook for key sulphur supply and demand regions
– Import flows for solid and molten sulphur and sulfuric acid
– Analysis of the domestic agricultural policy: domestic demand vs exports