ورودی های مرکز نمایشگاه جهانی شانگهای

مرکز نمایشگاه جهانی شانگهای

مرکز نمایشگاه جهانی شانگهای

ادرس مرکز نمایشگاه جهانی شانگهای

ورودی های مرکز نمایشگاه جهانی شانگهای

تور مرکز نمایشگاه جهانی شانگهای

مرکز نمایشگاه جهانی شانگهای

مرکز و مجمع نمایشگاه جهانی شانگهای که همگی آن را به علت ساختارش نمایشگاهی به شکل چادر صحرایی می دانند، در قلب  مرکز اکسپو ۲۰۱۰ شانگهای میباشد و قبلا انتخابی برای برگزاری برنامه های تجاری و فرهنگی مهم و درجه یک بوده است.

مرکز و مجمع نمایشگاه جهانی شانگهای یکی از مشهور ترین مکان های شانگهای است چرا که اینجا قبلا میزبان بسیاری از رویداد های مهم و بنام در زمینه های مختلف صنعتی بوده است.

مرکز و مجمع نمایشگاه جهانی شانگهای به دلیل دسترسی آسان و فضایی گسترده برای برپایی مراسم های مهم و بزرگ انخاب به جایی است. هر ساله در مراسم هایی که در این جا برگزار میشود هزاران بازدید کننده به اینجا می آیند و با مدیریتی مناسب همگی بدون هیچ مشکلی برای بازدید از نمایشگاه ها سازماندهی میشوند.

No. 850, Bocheng Rd., Pudong New Area.   ورودی شمالی:

No. 1099, Guozhan Rd., Pudong New Area.   ورودی جنوبی:

 

مرکز نمایشگاه جهانی شانگهای