کوهستان ابر سفید

کوهستان ابر سفید

کوهستان ابر سفید

عکس های کوهستان ابر سفید

تصاویر کوهستان ابر سفید

نرخ تور چین

کوهستان ابر سفید

کوهستان ابر سفید از دیدنی‌های طبیعی شهر گوانگ جو چین است. با تابیدن آفتاب پس از بارش باران ، حلقه‌هایی از ابر سفید این کوهستان را دربرمی گیرند که مناظری زیبا پدید می‌آید. در این کوهستان شش پارک قله‌ای و دره‌ای و تفریحی قرار دارد.